תמ“א 38/2

הריסה של הבניין הקיים והקמת מבנה חלופי חדש תחתיו

עסקת תמ"א 38/2 , היא עסקה דומה לעסקת פינוי – בינוי ולמעשה היא מהווה מסלול עוקף פינוי בינוי כאשר נוצרת עסקה חוזית בין בעלי הדירות בבניין ישן לבין היזם אשר על פיה מתחייבים בעלי הדירות בבניין להעביר את זכויותיהם בבניין ובמגרש עליו עומד הבניין הישן לצורך הריסתו ובנית בניין חדש תחתיו.
הרוב הנדרש הוא של 80% מבעלי הדירות בבניין

הבניין החדש יבנה על פי זכויות הבנייה הקיימות במגרש על פי חוקי התכנון והבניה בתוספת הזכויות העומדות לו מכח חוק התמ"א 38. 
במסגרת זו מתחייב היזם למסור לבעלי הדירות בבניין הישן דירה חדשה בבניין החדש שיבנה והרווח שלו נובע מיתרת הדירות שייבנו בבניין החדש.
על פניו, זוהי עסקה שטובה לדיירים בצורה משמעותית מאשר עסקת תמ"א 38 תיקון 1 שבה מחזקים את הבניין:
הדיירים נהנים מדירה חדשה לחלוטין ולא רק שיפוץ מעטפת הדירה.

הבניין החדש ייבנה ברמת בנייה גב
והה שמתאימה לתקופתנו ולא מחיזוק ושיפוץ מעטפת בלבד.
לרוב, הדיירים אף נהנים משדרוג נוסף שנובע כתוצאה
מכך שהם מקבלים דירה יותר גדולה מהדירה הישנה או עולים לקומה גבוהה יותר.

חניה – כל דייר יזכה לחניה חדשה בהתאם לדרישות הרשות המקומית ובהינתן האפשרות אף שתי חניות.

 • פגישת היכרות
 • בדיקת היתכנות פרויקט
 • גיבוש נציגות דיירים (במידה ואין)
 • מינוי מנהל הפרויקט לתקופה מוגבלת ומוסכמת
 • מינוי הצוות המקצועי לתקופה מוגבלת ומוסכמת
 • קידום הפרויקט במישור התכנוני
 • הכנת תיק פרויקט לכלל הדיירים שכולל את כל פרטי הפרויקט = שקיפות

 • גיבוש מכרז יזמים – מכרז שהנו בעצם הזמנה להציע הצעות מטעם הדיירים, מכרז שמגדיר רף מינימום גבוה אך הגיוני להגשת הצעות
 • קבלת התייחסות למכרז ממספר חברות שיבחרו ע"י/בשיתוף נציגות הדיירים
 • בחירת הדיירים בהצעה הראויה ביותר – לאחר משא ומתן וניתוח ההצעות
 • חתימת הדיירים על הסכם עם היזם הנבחר
 • הוצאת אישורי בניה (היתר) ע"ח היזם
 • יציאה לדירות חלופיות ע"ח היזם – שווי דמיי שכירות חודשיים ישולם ע"ח היזם
 • התחלת פרויקט הבניה
 • במהלך ביצוע הפרויקט – פיקוח על הבנייה ע"י מפקח + זמינות נציג מטריה
 • סיום הפרויקט – מסירת הדירות החדשות! (מפתח)

אופציות נוספות לתהליך

 • דיירים כיזמים

  תמ"א 38/2 – דיירים כיזמים – הובלת
  דיירים להיתר + מימון הבנייה

 • הוצאת היתר בניה (תשלום אגרות והיטלים) ללא מעורבות יזם – ע"ח הדיירים
 • בפרויקט בבניה עצמית הדיירים הופכים ליזמים ומממנים את ההיתר + הבניה וממקסמים את התמורות (מסלול זה מיועד לבעלי ההון הדרוש)
 • יזום דיירים עד היתר

  תמ"א 38/2 – ביזום דיירים – הובלת דיירים להיתר

 • הוצאת היתר בניה (תשלום אגרות והיטלים) ללא מעורבות יזם – ע"ח הדיירים
 • בפרויקט עד היתר הדיירים מק
  בלים תמורות גבוהות יותר מהיזם שכן הוודאות של היזם גדלה ומשך התהליך עבורו מתקצר משמעותית

צור קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם