פרויקטים שאנו מקדמים

לכל אחד מבעלי המקצוע ניסיון מצטבר במספר רב של פרויקטים, כמנהלת דיירים אנו מקדמים כיום בניה של מעל 1,000 דירות במספר פרויקטים.
להלן מוצגים חלק מהפרויקטים:

פינוי בינוי, מתחם מול התחנה, הרצליה

פינוי בינוי בסמכות וועדה מקומית,
קידום פרויקט מטעם יזם
סטטוס: גיבוש הסכם סופי
יזם: אזורים.

פינוי בינוי, פרויקט חברון, הרצליה

פינוי בינוי בסמכות וועדה מקומית,
קידום פרויקט מטעם יזם
סטטוס: גיבוש הסכם סופי
יזם נבחר: ים סוף נדל"ן מקבוצת פפושדו.

פינוי בינוי, שדרות חן, הרצליה

פינוי בינוי בסמכות וועדה מקומית,
קידום פרויקט מטעם דיירים – מנהלת
סטטוס: תכנון,
יזם נבחר ע"י הדיירים – קבוצת יובלים

פינוי בינוי, בן גוריון, הרצליה

פינוי בינוי בסמכות וועדה מקומית,
קידום פרויקט מטעם דיירים – מנהלת
סטטוס: תכנון,

פינוי בינוי, פסאז' רובין, הרצליה

פינוי בינוי בסמכות וועדה מקומית,
קידום פרויקט מטעם דיירים – מנהלת
סטטוס: גיבוש הסכם עם היזם הנבחר לאחר מכרז
יזם נבחר: אקרו נדל"ן

פינוי בינוי, הרב הלפרין, מבנן 1, הרצליה

פינוי בינוי בסמכות וועדה מקומית,
סטטוס: גיבוש הסכם עם היזם הנבחר לאחר מכרז
היזם הנבחר: י.ב.ניר

פינוי בינוי, הרב הלפרין, מבנן 2, הרצליה

פינוי בינוי בסמכות וועדה מקומית,
קידום פרויקט מטעם דיירים – מנהלת
סטטוס: גיבוש הסכם עם היזם הנבחר לאחר מכרז
היזם הנבחר: י.ב.ניר

פינוי בינוי,ויצמן, הרצליה

פינוי בינוי בסמכות וועדה מקומית,
ניהול פרויקט מטעם יזם.
סטטוס: חתימות דיירים על הסכם סופי
יזם נבחר – קבוצת יובלים.