פרויקטים שאנו מקדמים

לכל אחד מבעלי המקצוע ניסיון מצטבר במספר רב של פרויקטים, כמנהלת דיירים אנו מקדמים כיום בניה של מעל 1,000 דירות במספר פרויקטים.
להלן מוצגים חלק מהפרויקטים:

פינוי בינוי, פרויקט חברון, הרצליה

פינוי בינוי בסמכות וועדה מקומית,
הפרויקט כולל בניין לשימור,
קידום הפרויקט מטעם יזם
סטטוס: גיבוש הסכם עם היזם הנבחר
יזם נבחר: ים סוף נדל"ן מקבוצת פפושדו.

פינוי בינוי, שדרות חן, הרצליה

פינוי בינוי בסמכות וועדה מקומית,
יח"ד וחנויות קיימות: 35
יח"ד וחנויות חדשות: כ-110
סטטוס: תכנון,
יזם נבחר ע"י הדיירים – קבוצת יובלים

פינוי בינוי, בן גוריון, הרצליה

פינוי בינוי בסמכות וועדה מקומית,
יח"ד וחנויות קיימות: 45
יח"ד וחנויות חדשות: כ-140
סטטוס: וועדה מקומית, לאחר גיבוש הדיירים

פינוי בינוי, פסאז' רובין, הרצליה

פינוי בינוי בסמכות וועדה מקומית,
יח"ד וחנויות קיימות: 92
יח"ד וחנויות חדשות: טרם נקבע
סטטוס: מכרז יזמים

פינוי בינוי, הרב הלפרין, מבנן 1, הרצליה

פינוי בינוי,
יח"ד קיימות: 24 דירות
יח"ד חדשות: דירות וחנויות
סטטוס: מכרז יזמים

פינוי בינוי, הרב הלפרין, מבנן 2, הרצליה

יח"ד קיימות: 16 דירות
יח"ד חדשות: דירות וקומת מסחר
סטטוס: מכרז יזמים

פינוי בינוי,ויצמן, הרצליה

ניהול פרויקט מטעם יזם.
פינוי בינוי בסמכות וועדה מקומית,
יח"ד קיימות: 81
יח"ד ושטחי מסחר חדשים: טרם נקבע
סטטוס: לאחר ארגון בעלי הדירות,
יזם נבחר ע"י הדיירים – קבוצת יובלים.